Breaking News
Home / חדשות / בלעדי ל"רחובות היום": אלו הם 15 סעיפי ההסכם בין עיריית רחובות לועד העובדים

בלעדי ל"רחובות היום": אלו הם 15 סעיפי ההסכם בין עיריית רחובות לועד העובדים

כפי שפורסם לראשונה ב"רחובות היום" אמש, לאחר משא ומתן ממושך בחסות בית הדין הגיעו עיריית רחובות וועד העובדים להסכמות על כל הנושאים שהיו במחלוקת תוך גילוי הבנה הדדית ושמירה על האינטרס הציבורי בעיר, על זכויות עובדי העירייה וחשוב מכל על התקציב העירוני. להלן 15 הסעיפים במסמך ההבנות, על כל פרטיו:

1. לאחר שביצעה מדגם מוצלח בשני אגפים, עיריית רחובות תשכור שרותי יעוץ שיקיפו את כל אגפי העירייה לשם בחינת פיתוח המשאב האנושי והתאמתו לגידול, לצרכים וההתפתחות האורבאנית של העיר רחובות עד לשנת 2025, וועד העובדים באמצעות נציגיו יהיה שותף מלא, הן בבחירת החברה והן בעבודתה השוטפת, וועד העובדים יהיה שותף פעיל בבחינת פעילות אגפי ומחלקות העירייה שתעשה ע"י החברה.

2. עובדים שעדין מועסקים באגפי ובמחלקות העירייה ברחובות, שלא בהעסקה ישירה, כך ששכרם ותנאי עבודתם משולמים באמצעות חברות חיצוניות ונתמכות, יועברו ויקלטו באופן מידי כעובדי העירייה בהתאם לכללי המנהל התקין. (תצורף רשימת עובדים הידועים נכון למועד זה, היה וימצאו עובדים נוספים במהלך הסדיר של העבודה יתווספו גם הם, מבלי שהדבר יותנה במו"מ).

3. העירייה לא תשכור ולא תעסיק עובדים באמצעות קבלנים, בכלל אגפי העירייה שיעסקו ויתנו שרות בתחומים המסורים לעובדי העירייה ומוגדרים בתחום עבודתם השוטפת של עובדי העירייה, במידה ויעלה צורך מיוחד וחריג יובא הדבר לידיעת וועד העובדים והסכמתו.

4. העירייה תקיים טכס חגיגי להענקת מעמד של עובדים קבועים בשני מועדים בשנה, ערב ראש השנה העברי וחג הפסח. אין במועדים אלו כדי לקבוע את כניסתו של עובד למעמד קבוע, המועד הקובע יהיה מעת קליטתו בהתאם לאמור בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

5. העסקת עובדים בתקופה שמעבר לגיל הפרישה ע"פ חוק תעשה בידיעה, תאום והיוועצות עם נציגות העובדים, ההעסקה בהתאם לאמור בחוקת העבודה (פרק ד' סעיף 19.1).

6. העירייה מסכימה שלא להעסיק עובדי עירייה בשעות נוספות חלף אחוזי משרה ובלבד שעובדים אלו מקבלים שעות נוספות באופן קבוע ורציף ואינם עובדים במשרה מלאה.

7. העירייה תבצע התאמת הבינוי לצרכים באגף המיסים באופן מידי בהתאם לצרכי העובדים והעבודה לו"ז לביצוע שנה"ע 2017.

8. העירייה תכונן וועדה להענקת דרגות אישיות, במידה והאוגדן מחייב הקמה של ועדה לדרגות אישיות,לשם עידוד מצוינות ותגמול עובדים מצטיינים, בהתאם לכללים שסוכמו עם משרד הפנים והאוצר (נספח מצולם מאוגדן תנאי השירות).

9. תקציב פעילות הוועד לשנים 2017-2019 יעמוד על סך של 1,950 אש"ח בכל שנה, התקציב יותאם לכמות העובדים בפועל (2,024 עובדים נכון ינואר 2017). בחודש דצמבר יידון רה"ע עם ועד העובדים על תקציב 2018 ועל התאמתו למצבת העובדים נכון לחודש דצמבר.

10. מכסת אחזקת הרכב לעובדי עירייה בשנת 2017 תהיה 500,000 ש"ח, בדצמבר 2017 יתקיים דיון אצל ראש העיר לגבי אחזקת רכב לשנת תקציב 2018.

11. הנהלת העירייה בשיתוף וועד העובדים יפעלו להקמת מערך של ביטוחי בריאות השן לכלל העובדים כולל בחברות העירוניות (30 ש"ח לעובד). שנת 2017 תוגדר כשנת הערכות בחינת מציעים והצעות ובשנה"ע 2018 תובא לביצוע.

12. יוארך תוקף מזכר ההבנות בכל הנוגע לאיסוף האשפה במוטמנים עד לשנת העבודה 2018, לא תינתן הארכה נוספת והעירייה תאלץ להיערך בהתאם למסוכם.

13. הסדרי העבודה באגף התברואה, היקפם, המכסות והמשמעויות הנלוות להם יקוימו בהתאם להסכמים הקיימים, אלו נדונו ונבחנו אך לאחרונה בביה"ד בפס"ד ס"ע 43322-03-12, הסכמים אלו קיבלו תוקף מחייב, (לא תאושר ע"י וועד העובדים העסקת עובדי התברואה מעבר למכסות וההסדרים הנלווים להם), כבר עתה מובהר ומוסכם כי היקפי העבודה בפועל עולים על האמור לעיל וכי נדרשת תוספת כוח אדם נוכח הגידול במרחב האורבני של העיר רחובות, בהיקף של 2.7 קווים הפריסה תהיה קו אחד ביום חתימת הסכם זה, תוספת קו נוסף בספטמבר 2017, בינואר 2018 תתבצע ספירת פחים חדשה ע"פ הסכם שנערך בשנת 2008 ויושלמו הקווים החסרים או יקוזזו קווים ע"פ הצורך ותוספת של 2 מנהלי אזורים. (דרישת העירייה להכנסת קבלן חיצוני לעבודות פינוי אשפה נדחית על הסף וטוב היה שלא להעלותה כלל).

14. הסדרי העבודה באגף תחזוקה – תוספת כוח אדם של 3 עובדים לאגף במיידי.

15. החל מיום חתימת סיכום דברים זה ולמשך שלוש שנים, הצדדים מתחייבים למלא אחר הנאמר בסיכום זה וישמרו על שקט תעשייתי לגבי העניינים שהוסדרו בו, לא תהא לנציגות העובדים עילות ותביעות בגין אלו.

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

עודד פורר: "תומכי טרור לא יוכלו להיבחר לרשויות מקומיות"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.