Breaking News
Home / בית / נדל"ן: נמשך הקיפאון בענף הדיור, גידול דווקא באזור רחובות – שכר ברוטו למשק בית של המשקיעים בעיר: 41 אלף שקלים

נדל"ן: נמשך הקיפאון בענף הדיור, גידול דווקא באזור רחובות – שכר ברוטו למשק בית של המשקיעים בעיר: 41 אלף שקלים

 

הכלכלן הראשי במשרד האוצר דיווח השבוע בסקירתו כי נמשך הקיפאון בשוק הדיור אך רחובות יוצאת דופן בכך שהיה בה גידול במספר העסקאות על רקע מבצעי מכירות לחברי מועדון "חבר".

הקיפאון בשוק הדיור בחודש יולי נמשך – כך עולה מהסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נווה. על פי דיווחו, מספר העסקאות עמד על 8.8 אלף דירות, אחת הרמות הנמוכות שנרשמו בחודש יולי בעשור האחרון. בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה של 6 אחוזים במספר העסקאות, ובהשוואה לחודש המקביל אשתקד מגיע שיעור הירידה ל-9 אחוזים. בניכוי מכירות במסגרת "מחיר למשתכן" עומדים שיעורי הירידה על 4 אחוזים ו-13 אחוזים, בהתאמה.

סך הדירות החדשות שנרכשו בחודש יולי עמד על 5.2 אלף דירות, בדומה לחודש הקודם וירידה של 8 אחוזים בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. בניכוי מכירות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר הדירות החדשות שנמכרו על אלפיים דירות, גידול של 8 אחוזים בהשוואה לחודש הקודם המתרכז כולו באזור רחובות, על רקע מבצע מכירות למועדון צרכנות "חבר".

ירידות בולטות במיוחד נרשמו באזור ירושלים ובאזור נתניה, שני אזורים המתאפיינים ברמות מחירים גבוהות. בשני אזורים אלו נמצאת כמות העסקאות בחודש יולי בחלק התחתון של התפלגות העסקאות באזורים אלו ב-15 השנים האחרונות.

מבצע המכירות באזור רחובות בחודש יולי הביא לגידול בתזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות בהשוואה לחודש הקודם, אולם בהשוואה לחודש המקביל אשתקד עדיין נמוך תזרים זה ב-21 אחוזים. מאז אפריל האחרון מתבצעות העסקאות בדירות חדשות תוך ירידה במחיר הממוצע .

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול ברכישות המשקיעים בחודש יולי בהשוואה לחודש הקודם מתרכז באזור ירושלים ובאזור רחובות, המאופיין בשיעור גבוה של משקיעים. על רקע ממצא זה יש לציין כי בשנים האחרונות שווקו מספר פרויקטים נוספים לחברי אותו מועדון צרכנות, בעיקר באזור המרכז.

עוד דיווח הכלכלן הראשי, כי כאשר בוחנים את רמות השכר של רוכשי הדירות להשקעה באזורי המרכז, רחובות וירושלים, במקביל לרמות המחירים של הדירות שנרכשו, נמצא כי רמות המחירים של הדירות שנרכשו להשקעה באזור רחובות דומות מאד לאלו שנרכשו באזור ירושלים אך רמות השכר של המשקיעים בירושלים נמוכות משמעותית. כך, בעוד שבאזור רחובות עמד השכר ברוטו למשק בית של המשקיעים על 41 אלף ש"ח, באזור ירושלים עמד שכר זה על 23 אלף ש"ח.

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

ח"כ עודד פורר וסיעת ישראל ביתנו הגישו הבוקר לבג"צ את התנגדותם לדחיית החובה לחוקק את חוק הגיוס