Breaking News
Home / בית / כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת יום הכיפורים: זמני כניסת ויציאת הצום, הלכות החג ומי פטור?

כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת יום הכיפורים: זמני כניסת ויציאת הצום, הלכות החג ומי פטור?

מתי נכנס הצום ומתי הוא יוצא? האם אומרים "אבינו מלכנו"? האם יולדת ומניקה פטורות מהצום? האם מותר לרחוץ את הילדים? איך עושים הבדלה ומה מוסיפים בתפילה? הרב ברוך אפרתי מסכם את ההלכות הקשורות ליום הכיפורים, שהשנה חל בשבת זמני כניסת הצום ברחובות 18:06 זמני צאת הצום 19:04

לקראת יום הכיפורים: מצוות עשה מן התורה לשוב אל השם, על ידי וידוי מעשינו הרעים וחרטה עליהם, וכן בקבלה על עצמנו לעתיד שלא לשוב על החטא. במצוות שבין אדם למקום, יש להתוודות בפני ד', ולא לפרט את החטא לאחרים. במצוות שבין אדם לחברו, יש להתוודות ולבקש סליחה מהחבר וגם להתוודות בפני השם. אם פגע בחבר אך חברו אינו יודע, כגון שדיבר עליו לשון הרע, באם הוא מעריך שהחבר לא יפגע יותר מידיעת החטא, עליו לבקש סליחה ממנו. אך אם הוא מעריך שהחבר יכעס וייעלב מידיעת הפגיעה נגדו, יש להימנע מבקשת סליחה.

הרב ברוך אפרתי

 

בערב יום כיפור, יום שישי

-כפרות: כמה גדולים ביטלו מנהג הכפרות, שכן יש בו מוטיבים אליליים (רמב"ן ורשב"א בשו"ת ח"א שצה, וכן פסק בשו"ע תרה). אמנם, אנו נוהגים לעשות כפרות, על תרנגול או על כסף. מותר לעשות כפרות על כרטיס האשראי בתרומה באינטרנט דרכו. מסובבים את הכרטיס על הראש ככסף, ומתכוונים על כמות התרומה באמירת הכפרות. טבילה במקווה – אין לברך על הטבילה.

-מצוות עשה מן התורה לאכול כמה שיותר ביום זה, במיוחד במאכלים מענגים. יש שהסבירו שהתורה מבקשת להקל לנו את הצום ע"י האוכל, ויש שהסבירו שהתורה באה להקשות עלינו מעט גם ביום זה. השנה אומרים אבינו מלכנו בשחרית של יום שישי משום שיו"כ יחול בשבת. מתפללים מנחה מוקדם לפני סעודה מפסקת ובמנחה אומרים וידוי בתפילת הלחש אך לא בחזרת הש"ץ, ואין אומרים אבינו מלכנו (ומנהג הספרדים לומר). מדליקים נרות חג בברכה (של שבת ויוה"כ), וכן שהחיינו, ככתוב במחזור. בנוסף יש להדליק נר נשמה, שכן הבדלה נעשה על נר שדלק כל היום.האב (ויש נוהגים שגם האם) מברך את הבנים והבנות, ככתוב במחזור. הילדים מנשקים ידי ההורים לאחר הברכה (כתבי האר"י).

-מתעטפים בטלית לפני השקיעה בברכה, מנהג קדום ללכת עם 'קיטל' או בבגדי לבן כדי להדמות למלאכים וכדי להזכיר לנו את יום המיתה לעוררנו בתשובה. אומרים 'תפילה זכה' לפני כל נדרי. יש לזכור שכיפור חל בשבת ולא לשכוח להוסיף את ההוספות המיוחדות לשבת בתפילות.

מהלכות הצום
ביום כיפור יש להימנע מחמישה דברים: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, יחסי אישות. אסור לעשות מלאכה ביום כיפור. יולדת, מעוברת וחולה שקשה לו לעמוד – מותרים לרחוץ כדרכם, לא לשם תענוג אלא לבריאות וניקיון. למתקשים לצום, מותר ללעוס מסטיק ללא טעם ביום כיפור אך ראוי להחמיר אם ניתן (ממשמעות המג"א תקס'ז. וכה"ח החמיר שם אפילו בבליעת רוק).

יש להימנע מרחיצה לשם תענוג (שו"ע תריג). אך רחיצת נקיון מותרת מעיקר הדין (ראשונים, מג"א שם סק"א). רחיצת נקיון ותענוג יחד (כגון מים חמים על פנים מלוכלכות) אסורה (ממשמעות הרמ"א שם ס"ד). ראוי להימנע מלשים דאודורנט ביום כיפור ומי שזה מאד יפריע לו או לאחרים, יכול/ה לשים ספריי אך לא משחה.

יש מחמירים שלא ללכת עם קרוקס וסנדלי שורש נוחים אך מן הדין מותר וכן נהגו. גם ילדים קטנים אסורים בנעילת סנדלי עור ביום הכיפורים. יש להימנע מנגיעה בין בני הזוג בלילה, אך ביום אפשר להקל. (ט"ז תרטו סק"א, ערוה"ש תרטו ס"א, ושלא כמג"א ומשנ"ב שהחמירו). מותר לרחוץ ילדים ביום כיפור אם יש צורך, במים פושרים, אך לא חמים. ילדים עד גיל מצוות פטורים מהצום, אך יש לחנכם לצום מעט- בנים מגיל 12 ובנות מגיל 11 נוהגים לצום כראוי.

הפטורים מן התענית
אשה בהריון רגיל, חייבת לצום. אשה בהריון בכל שלב שהוא, החשה כאבי ראש חזקים או שהיא מקיאה, מותרת לשתות מים מיד בשיעורין, ואם לא די לה בזה, מותר לה לשתות הרבה. אשה בהריון עם צירים ברורים או ירידת מים, או שאינה חשה תזוזות ברחם יותר מחצי שעה, תשתה ללא שיעורין גם ללא כאבי ראש. אשה שילדה בקרבה של שלושה ימים ליו"כ (סופרים 72 שעות מהלידה), אסורה לצום.

אשה שילדה בקרבה של שבעה ימים ליו"כ, אם היא או רופא רוצים שתאכל, אוכלת בשיעורין, ואם לא מספיק, אוכלת כדרכה. מניקה שמעריכה שיתמעט מאד החלב אם תצום, מותרת לשתות לשיעורין. יש שהחמירו במקרה שהתינוק מוכן לשתות תחליף חלב.

חולה בסכנה שותה ואוכל מיד, וגם ספק חולה כזה לא יטרח לחפש רב אלא יאכל מיד. חולה ללא סכנה שבצום חש שאם לא יאכל יסתכן, אוכל לשיעורין. מי ששותה ואוכל לשיעורין, יאכל נפח של קופסת גפרורים (30 סמ"ק) כל 7 דקות וישתה פחות מנפח צד אחד של לחי מלאה (אצל אדם ממוצע- כחמישית כוס חד פעמית), כל 7 דקות. עדיף לאכול ולשתות דברים מזינים. בשעת דחק שהשיעורין לא מספיקים, עדיף לשתות ולאכול כנ"ל כל ארבע דקות מאשר ברצף. ואם יש צורך נוסף לשתות, מותר לשתות (בלבד) כל דקה וזה עדיף משתיה ברצף.

חולה שאין בו סכנה יכול לקחת כדורים ללא מים בשעת צורך גדול. חולה שאין בו סכנה חייב לצום כרגיל. זה כולל כאבי ראש רגילים, חולשה כללית וכדומה. בכל ספק, לשאול את אחד הרופאים בקהילה. האוכל ביו"כ, לא עושה קידוש (למרות שזו גם שבת), אך יוסיף יעלה ויבוא ורצה והחליצנו בברכת המזון, והוא יכול לעלות לתורה חוץ ממפטיר וממנחה.

ביום הכיפורים – בשבת
בבוקר נוטלים ידיים עד קשרי האצבעות. הכוהנים נוטלים כרגיל בתפילת שחרית. אם שמרו על ניקיון, לא נוטלים שוב במוסף אך בתפילת נעילה נוטלים שוב בשל ההפסקה. אנו מובטחים מד' שיום הכיפורים עצמו מכפר על השבים בתשובה, ועל כן כדאי לרכז כוחות ומאמץ בתשובת היום, גם אם זה קשה. הרואה שהצום קשה לו ואינו יכול להתפלל, ישכב במטה ולא ישבור את הצום, גם אם יפסיד תפילה במניין או תפילה בכלל. אשה הרואה שקשה לה הצום מאד, בעלה פטור מן התפילה במניין ועליו לסייע לה, שתשכב, תצום ולא תתאמץ. וכן הפוך כמובן.

בצאת הצום
במעריב של מוצאי הצום אומרים 'אתה חוננתנו'. מבדילים על נר שדלק כל החג וכל ההבדלה כרגיל בכל מוצ"ש. מקדשים את הלבנה אע"פ שטרם אכלנו, שכן אנו שמחים בכפרתנו. (אחרונים) לאחר צאת החג, נוהגים לעשות מעשה לבניית סוכה, אפילו סמלי ואוכלים בשמחה למחרת משכימים לשחרית מעט קודם הזמן הרגיל.

צום קל ומועיל לצמים, גמר חתימה טובה לכל גולשי "רחובות היום"

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

החיים של רחמים מלול, לאחר הבחירות: איומים, הפחדות, הרכבת קואליציה עם מטענים רבים ורכישת טוקסידו בקניון

בחירות 2018 כבר מאחורינו. זהות ראש העיר ידועה ואפילו הפתק הירוק לא יכול היה למנוע …