ראשי / המהדורה המודפסת - כל רחובות / כל רחובות | גליון מספר 01 – 3.11.2017

כל רחובות | גליון מספר 01 – 3.11.2017

250

250

המהדורה המודפסת של עיתון החדשות כל רחובות | גליון מספר 1

250

250

תגובות

תגובות

אודות מערכת האתר

תבדוק בנוסף

מנכ"ל העירייה, דורון מילברג במכתב לעובדים: "התגלו אינדיקציות לאי סדרים לכאורה באחת המחלקות בעירייה"

"עובדות ועובדים יקרים, ביומיים האחרונים מתרוצצות שמועות במסדרונות העירייה וברצוני להבהיר היכן הדברים עומדים", במילים …