Breaking News
Home / חינוך / הנגישות להתאמות לתלמיד ולהורה בחינוך – אושרה בדיון מיוחד | ד"ר רוני באום: "נכה הוא לא חצי בן אדם"

הנגישות להתאמות לתלמיד ולהורה בחינוך – אושרה בדיון מיוחד | ד"ר רוני באום: "נכה הוא לא חצי בן אדם"

בוועדת העבודה והרווחה אושרו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לרבות התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה. חברת המועצה ד"ר רוני באום, מחזיקת תיק אוכלוסיות מיוחדות: "מברכת על ההתאמות החדשות, אם כי ברחובות כבר יישמנו אותן. נכה הוא לא חצי בן אדם ועל כן כבר מזמן דאגנו להתאים ולהנגיש את כלל השירותים בעיר רחובות לרבות סיוע לתלמידים בעלי מוגבלויות בכל צרכיהם".

בדיון שנערך בוועדת העבודה והרווחה הובאו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לרבות התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, לאישור הוועדה אותה הוביל חבר הכנסת אילן גילאון. החשיבות של תקנות אלו עצומה עבור תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות נגישות על מנת שיוכלו ללמוד ולהשתלב במוסד החינוכי. מדובר בהתאמות הכוללות התקנת מעלית, הנגשת חומרי לימוד ובחינות בהתאם למוגבלותם ובהתאם לסילבוס המתוכנן, הנגשת טיולים וכל הצפוי בשנת הלימודים.

לתקנות חשיבות גדולה גם עבור הורים עם מוגבלות הנזקקים אף הם להתאמות, על מנת שיוכלו להשתתף בפעילויות השונות המתקיימות במוסד החינוכי שבו לומדים ילדיהם – באסיפות הורים, בטקסים וכיוב'. בשנה וחצי האחרונות עמותת נגישות ישראל השקיעה רבות בדיונים בתקנות אלו יחד עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וארגונים נוספים – "בזכות", קואליציית ההורים ועוד מול משרד החינוך הן בוועדת העבודה והרווחה והן מחוצה לה. שינויים רבים אף הוכנסו בתקנות אלו אולם נותרו מספר נקודות שנויות במחלוקות כאשר אחד החשובים שבהם הוא להחיל חובת הדרכה של כל צוות העובדים והמורים בכל בית ספר על מנת שיהיו ברשותם הכלים והידע המתאימים שיאפשרו להם לנהל את הכיתה בה משולב תלמיד עם מוגבלות.

לפי התקנות שאושרו, בעל מוסד חינוך יבצע התאמות נגישות במוסד שבו לומד או עתיד ללמוד תלמיד עם מוגבלות, או שיבקר בו הורה עם מוגבלות שילדיו לומדים במוסד. תובטח יכולתו של תלמיד עם מוגבלות להשתתף בכל הפעילויות הנערכות במוסד החינוך. התקנות הוכנו ונוסחו על ידי ועדת המשנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וייכנסו לתוקף חודש לאחר פרסומן. התקנות שאושרו מפרטות את האופן בו יונגשו החניות ושבילי בית הספר וכן קובעות כי בין היתר ברזיות ומתקני שעשועים יסומנו בניגוד חזותי ומישושי, יתבצעו הצללות של 15% משטח החצר, יסומנו קירות ודלתות שקופים, לוחות הקיר יותאמו למניעת סינוור, מגירות ותאים יסומנו בכתב ברייל ועובד המוסד יסייע לתלמיד בנשיאת מזון בחדר האוכל.

עוד נקבע כי התאמות הנגישות ייקבעו באופן מותאם לתלמיד או להורה עם מוגבלות ובמקרה הצורך ניתן יהיה לסטות מן התקן הישראלי כדי להביא לתוצאה מתאימה יותר. גם פעילויות חינוכיות ופעילויות פנאי, כמו טיולים, יהיו נגישות בהתאם לצרכי התלמיד. הנגישות תותאם עד יום תחילת שנת הלימודים ואם לא דורשת אמצעים נוספים – באופן מיידי. עבודות המחייבות היתר בנייה חדש יושלמו תוך 18 חודשים. הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה תיאור של סוגי ההנגשה האפשריים והתלמיד או ההורה ימלאו טופס בקשה לפי צרכיהם; יובטחו קיומם של מעברים מתאימים לתלמיד המתנייע בכיסא גלגלים ומעברים ללא מכשולים לתלמיד עם מוגבלות ראייה; תלמיד עם מוגבלות רשאי להסתייע בחיית שירות כמו כלב נחיה וכן מורים והעובדים במוסד החינוך יעברו הדרכה בנושא נגישות. חברת המועצה ומחזיקת תיק אוכלוסיות מיוחדות ד"ר רוני באום התייחסה לדברים ואמרה: "משמחת אותי העובדה כי גם בוועדת העבודה והרווחה מבינים כי נכה הוא לא חצי בן אדם ואני מברכת על ההתאמות החדשות, אם כי ברחובות כבר יישמנו אותן. רחובות מזמן דאגה להתאים ולהנגיש את כלל השירותים בעיר לרבות סיוע לתלמידים בעלי מוגבלויות בכל צרכיהם".

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

ממשיכים בדרכה של רונה רמון ז"ל: מתוך מאות מועמדים נבחר איתי מאיר מכפר בילו לקבל את "אות רמון"