Breaking News
Home / בית / פרשת השבוע: משפטים | הרב שלמה לוי

פרשת השבוע: משפטים | הרב שלמה לוי

ו´ החיבור – "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". האות ו´ מחברת בין העולם העליון לעולם התחתון ובמעבר אל ההווה ומשם אל העתיד, כוחה של האות ו´ היא לאחד את הדברים.

כך מתחילה פרשת השבוע: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", דורש רש"י על המקום, "אלה פוסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים". רש"י מסביר בחצי משפט כי לאות ו' יש בעצם משמעות גדולה בתחביר העברי. הרב קוק בספרו "ראש מילים", בהסברו על האות ו' מתאר זאת כך: "היא כקרס המחבר נושאים מפורדים". אך זה הרבה יותר מכך, האות ו' שמתחילה בראש השורה מחברת בין העולם העליון לעולם התחתון ובמעבר אל ההווה ומשם אל העתיד, כוחה של האות ו' היא לאחד את הדברים ולמצוא את נקודת האחדות שבכל אחד.

בשבת שעברה קראנו על מעמד הר סיני. על עשרת הדברות שירדו כתובים וחרוטים באצבע אלוהים ומסמנים את התורה בעליונותה וקדושתה. יכולנו לחשוב שהתורה תישאר ברום גובהה, ולא תרד אל החיים המעשיים עם מורכבותם וקשייהם, לכן האות ו' של "ואלה" מוסיף על הראשונות ומלמד אותנו כי התורה מחברת את האידאלים הגדולים והנישאים (עליונים) שלה, אל החיים הפרקטיים המעשיים (התחתונים) אפילו לעבד העברי שנמכר בגנבתו.

רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, מתאר משל נפלא על אנשים שעומדים בתור על מנת לקבל תרופות מהרוקח אך לצערם עוד לא מגיע. בא אדם נכנס למקום הרוקח וממלא את מקומו. אך בשל אי ידיעתו במלאכת הרפואה נמצא מזיק ופוגע ברוב החולים ומעלה רפואה למעטים מאוד. הנמשל העולה מן הדברים, הוא שלולא התורה אין אנו יודעים, את המינון, הכמות והדרך הנכונה שדרכה אנו יכולים להתקשר לקב"ה ולעשות את המעשה הרצוי. לכן זכינו לקבל תרי"ג מצוות שמורות לנו את הדרך הנכונה, לחבר את חיינו אל ערכי הנצח ואל המעשה הרצוי בפני בורא העולם.

* הכותב הרב שלמה לוי ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון ונשיא הגרעין התורני ראשון לציון.

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

פרשת בשלח – לקלוע בכל הניסיונות | הרב ישראל חממי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.