Breaking News
Home / דת ומסורת

דת ומסורת

פרשת השבוע: פרשת וישלח, חיים קלים? לא תודה!

ביום שלישי הבא עלינו לטובה, מציינים את י"ט בכסלו, היום הזה נקרא אצל חסידים "חג הגאולה" ו"ראש השנה לחסידות" לפני כשלוש מאות שנה, התחיל הבעל-שם-טוב להתפרסם בעולם ולפרסם את שיטת החסידות שלו. הוא לימד להוסיף באהבת ישראל, לעבוד את ה' באהבה ומתוך שמחה ולדעת להוקיר כל יהודי באשר הוא קטן …

Read More »

צפו במהדורה הדיגיטלית: כל רחובות גדרה (גיליון 52, 16.11.18)

Read More »

דת ומסורת < עדיף לשכור משגיחת כשרות

  מבקר המדינה צודק. נשים מופלות לרעה בכל הנוגע למינוי נשים כמשגיחות כשרות. אשר על כן, על הרבנות הראשית לישראל להכשיר כמה שיותר נשים כשרות וצנועות יראות שמים ולתת בידן תעודות הסמכה, ועל המועצות הדתיות לעודד בעלי מסעדות ואולמות ומפעלי מזון וחנויות מזון להעדיף העסקת משגיחות כשרות

Read More »