Breaking News
Home / דת

דת

הומינר ובציר אלשיך מציגים: אחוות חרדים וחילונים

חרדים וחילונים: מחזיק תיק הכספים פנחס הומינר נפגש היום בלשכתו עם חברת המועצה איטל בציר אלשיך לפגישת עבודה ראשונה. השניים דנו במגוון סוגיות עירוניות וסיכמו על שיתופי פעולה בתחומים שונים. עדות להרמוניה המיוחדת ברחובות קיבלנו השבוע עם קיומה של פגישה בין מחזיק תיק הכספים חבר המועצה פנחס הומינר עם חברת …

Read More »

פרשת ויגש: מה אומרים? | הטור של הרב ישראל חממי

ראובן היה עשיר מאוד. באחד ממסעות העסקים שלו, עבר בעיירה מז'יבוז' ונכנס לבקר את הבעל-שם-טוב. עם כניסתו שאלו הבעל-שם-טוב: "במה תרצה שאברך אותך?" וראובן ענה ביהירות: "לא חסר לי כלום. יש לי משפחה, וכולם בריאים. יש לי כסף לרוב. לא חסר לי דבר. באתי רק לראות אותך" "אולי בכל זאת …

Read More »

הסיפור לשבת: היום אתה מחליט שאתה לא מי שהיית אתמול

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשב זיע"א, יצא לערים שונות ברחבי המדינה כדי לגבות צדקה לפדיון שבויים. במסעו ביקר הרב בערים וכפרים רבים כדי לקיים את המצווה החשובה, אך לא עלה בידו לגבות את הסכום הנדרש הרהר הרב בליבו: "אולי לא נהגתי כשורה כשיצאתי למשימה – ביטלתי תורה, תפילותיי לא היו …

Read More »

ויגש – מלכויות נפגשות | הטור של הרב שלמה הלוי

  "ויגש אליו יהודה" (בראשית מ"ד, יח), "כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו" "המלכים"? זה יהודה ויוסף עדיםזאנו למפגש בין שתי מלכויות: ההנהגה של יהודה שונה במהותה מהנהגתו של יוסף, הנהגת יהודה פונה לצד הפנימי של עם ישראל לייחוד הא-לוהי "הייתה יהודה לקודשו", בעוד שהנהגת יוסף פונה לצד האוניברסלי מתוך …

Read More »

משלחת מכובדת לרחובות בכנס ארצי חינוכי בסימן "מנוער בסיכון לנוער בסיכוי"

כנס ארצי ראשון מסוגו נערך במלון קראון פלאזה בירושלים קיבץ את כל בעלי התפקידים הבכירים במדינת ישראל, רבנים ואנשי מקצוע, בתחום נוער בסיכון בסימן "מנוער בסיכון לנוער בסיכוי". משלחת מכובדת נשלחה ע"י ראש העיר רחמים מלול וממלא מקומו, זהר בלום – מחזיק תיק החינוך לכנס החשוב. חבר המועצה ומחזיק תיק …

Read More »