Home / קריית עקרון

קריית עקרון

קריית עקרון >> נאמני הסביבה נפגשו עם ראש המועצה חובב צברי

קבוצת נאמני פיקוח, תברואה ואיכות סביבה הפועלת מזה שנה בקריית עקרון קיימה פגישת היכרות עם ראש המועצה חובב צברי, במרכזה היכרות והצבת פערים. תחום שיפור פני העיר הינו תחום ליבה ברשויות המקומיות והשירות הניתן במסגרתו נתפס על ידי התושבים כאינדיקציה לאיכות השירות ברשות. תחום האחריות של מחלקת הפיקוח הינו רחב …

Read More »