Breaking News
Home / בית / חודש נותר לסיום מבצע הפחתת הארנונה – לא תשלמו? צפו לעיקול בחשבון הבנק!

חודש נותר לסיום מבצע הפחתת הארנונה – לא תשלמו? צפו לעיקול בחשבון הבנק!

כזכור, על פי החלטת רוב בישיבת מועצה אושר מבצע להפחתת הארנונה שיאפשר לחייבים לשלם את חובם בקיזוז של עד 50% מסכום החוב שצברו עד ה-31.12.14.

בתוקף סמכותו של רשות לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה – תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג-1992, התקין שר הפנים, אריה דרעי, תקנות לפיהן, מועצת רשות מקומית רשאית להחליט על הפחתת סכום חוב של חייבים בתשלום ארנונה מה-1 ביוני 2017 ועד 30 בנובמבר 2017, בכפוף לקבוע בתקנות, כאשר ההפחתה יכולה לחול אך ורק על חייב שהסדיר את חובו לשנים 2015 ו-2016.

על פי התוכנית שגיבש אריה דרעי, חייב שיפרע בתשלום אחד במזומן את החוב ייהנה מהנחה בשיעור של 50%. הנחה בגובה 45% תינתן לחייב שיפרע את סכום החוב בהסדר תשלומים אשר ייקבע על ידי הרשות המקומית: עד 12 תשלומים בהמחאה (צ'קים), עד 24 תשלומים בהוראת קבע או עד 36 תשלומים בכרטיס אשראי. ההנחה תבוטל אם החייב יצבור חוב של שני תשלומים או יותר. במחלקת הארנונה כבר הוחלט כי מי שלא יסדיר את חובו עד התאריך הנקוב ייאלץ להתמודד עם עיקול חשבונותיו עד לתשלום מלא של יתרת החוב.

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

ח"כ עודד פורר וסיעת ישראל ביתנו הגישו הבוקר לבג"צ את התנגדותם לדחיית החובה לחוקק את חוק הגיוס