Breaking News
Home / בית / תאונת עבודה קטלנית באתר בנייה ברחובות הסתיימה בכתבי אישום – שלושה הואשמו בגרימת מותו ברשלנות

תאונת עבודה קטלנית באתר בנייה ברחובות הסתיימה בכתבי אישום – שלושה הואשמו בגרימת מותו ברשלנות

מנהל עבודה באתר בנייה ברחובות וכן בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה הואשמו יחד עם מפקח מטעם חברה לניהול הנדסי בעבירת גרימת מוות ברשלנות של פועל בניין מטעם קבלן השלד באתר בסוף שנת 2013.

על פי כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום ברחובות, לאחר בניית שלד של אחד הבניינים בפרויקט ולאחר יציקת משטח בטון בתחתית הבניין, נדרש ביצוע של חפירה בין קצהו של משטח הבטון, לבין כביש המצוי ברחוב זכריה מדר. לצורך השלמת עבודות הבנייה באתר, בין רפסודת הבניין לבין הרחוב, נדרשה חפירה של הקרקע לעומק העולה על ארבעה מטרים. ב-21 באוגוסט 2013 העביר הקונסטרוקטור לנאשמים "תכנית דיפון וחפירה" במסגרתה קבע כי ביצוע החפירה במקום זה, ללא תמיכה או דיפון, אפשרית בשיפוע מוגדר וזאת בהתחשב בסוג הקרקע במקום החפירה הפתוחה.

בהמשך, במועד שאינו ידוע במדויק, בוצעה החפירה הפתוחה, בניגוד לשיפוע המומלץ, לעומק העולה על ארבעה מטרים. על פי הנטען בכתב האישום, על אף שהיה זה במסגרת תפקידם של הנאשמים לבדוק את שיפוע החפירה ולוודא כי השיפוע תואם את השיפוע המומלץ על ידי הקונסטרוקטור או השיפוע הטבעי של הקרקע, איפשרו הנאשמים קיומה של חפירה פתוחה זו, וזאת מבלי לנקוט באמצעי זהירות שימנעו התמוטטות החפירה וללא כל דיפון מתאים ולצרות שגובהה של החפירה עלה על 1.2 מטר. ב-29 באוקטובר 2013 הגיע יועץ קרקע לאתר למטרת אישור יציקת יסוד הבניין. במהלך הסיור שערך באתר, ביחד עם הנאשמים, הבחין יועץ הקרקע כי שיפוע החפירה הפתוחה תלול מהשיפוע שאושר על ידו, וכן הבחין בהתמוטטות קרקע מקומית במקום החפירה. על פי הנטען, במעמד זה, אמר יועץ הקרקע לנאשמים כי השיפוע אינו תקין והורה להם לתקן את השיפוע לשיפוע מתון.

על פי כתב האישום, יועץ הקרקע שב והתריע למחרת, בפני המפקח, באמצעות מכתב ששלח בדואר האלקטרוני כי יש צורך לתקן את שיפוע החפירה וציין כי זיהה התמוטטות קרקע מקומית המלמדת על "מצב מסוכן". העתק ממכתב זה הועבר גם לשני הנאשמים הנוספים. מכתב האישום עולה כי על אף התרעותיו של יועץ הקרקע, לא פעלו הנאשמים כדי לתקן את השיפוע של החפירה או לחילופין להתקנת דיפון מתאים. בתוך כך, ב-11 וב-12 בדצמבר הופסקה פעילות הבנייה באזור החפירה הפתוחה בשל גשמים אשר הפחיתו גם הם את יציבות הקרקע. חרף זאת, לא בוצעה ביקורת בטיחות של החפירה בטרם חידוש העבודה. האסון אירע ב-18 בדצמבר, כך על פי כתב האישום, בעת ששני פועלים עבדו בתוך החפירה הפתוחה ובסמוך למקום הימצאות שוחת הבטון, בפינוי קרשים ועצים, התמוטטה לפתע קרקע בצדי החפירה ושוחת הבטון גלשה לכיוון התחתית ונפלה על אחד מהפועלים. כתוצאה מכך נגרם מותו של האיש. כאמור לעיל ובהמשך לכתב האישום המפורט, הואשמו שלושת הנאשמים בגרימת מוות ברשלנות ומשפטם עתיד להתחיל בחודש ינואר.

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

מי רקם את "התחקיר המיוחד" כנגד ראש העיר רחובות וסיעת הליכוד?