Breaking News
Home / בית / כצפוי: בקשתה של עיריית רחובות להכריז על קריית משה כמתחם מועדף לדיור – אושרה

כצפוי: בקשתה של עיריית רחובות להכריז על קריית משה כמתחם מועדף לדיור – אושרה

קבינט הדיור הכריז על שכונת קריית משה במערב רחובות כמתחם מועדף לדיור, ולראשונה יעביר למסלול אישור מואץ של הוותמ”ל תוכנית פינוי־בינוי. במסגרת התוכנית הזו תיהרס השכונה בשלמותה ותיבנה מחדש.

קבינט הדיור הכריז על שכונת קריית משה כמתחם מועדף לדיור – ובכך, לראשונה, יאיץ את אישור הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור לפינוי-בינוי במסגרתו תיהרס השכונה במערב העיר בשלמותה ותיבנה מחדש – במקום 1,600 הדירות הקיימות כיום ייבנו 9,500 דירות חדשות ב-38 תתי מתחמים שיקודמו כל אחד בנפרד. התכנית להתחדשות קריית משה כוללת הנחיות לפינוי ובינוי של הבנייה הרוויה הישנה בתחום השכונה ההיסטורית והחלפתה בבנייה מודרנית – 35 בניינים, בני 22-15 קומות ו-70 בניינים נוספים בני תשע קומות. את הרחובות המרכזיים בשכונה תלווה חזית מסחרית רציפה בקומות התחתונות של המבנים. כחלק מהתחדשות השכונה, מתוכננת מערכת ציבורית ענפה של שטחים למוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים שישרתו את האוכלוסייה העתידית.התכנית משתרעת על שטח כולל של כ-1,185 דונם ומכילה כ-2,200 יח"ד קיימות.

התכנית תאפשר בנייה של כ-8,000 יח"ד נוספות ושאר היחידות הקיימות ישודרגו וישופרו. בהמשך, באזור התעשייה 'רכטמן' יוקצו שטחי מסחר, תעסוקה ומלאכה בשטח של כ-370,000 מ"ר. תושבי השכונה צפויים ליהנות מהקצאה של כ-115 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים. בנוסף, ישודרג אזור התעשייה הישן 'רכטמן' וחלקו המזרחי יוסב לאזור מסחר ותעסוקה. במסגרת תהליכי הביצוע, ישודרגו כל התשתיות הקיימות להבטחת מרחב ציבורי איכותי. מערכת התנועה המוצעת תתוכנן בראייה המקדמת שימוש בתחבורה ציבורית, בשילוב עם רשת שבילי אופניים ייעודיים בצירים הראשיים.

בתיקון החקיקה המסמיך את הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור לפינוי-בינוי לאשר את המהלך נקבע כי דירות אלה לא יכללו דיור להשכרה, חרף העובדה כי על פי החוק תכניות אחרות שמאושרות על ידי הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור לפינוי-בינוי חייבות לכלול כ־30% דירות להשכרה ארוכת הטווח. עם זאת, הכנסת החליטה לוותר על השכרה בפינוי בינוי בכדי לשמר מתח רווחים שיעודד יזמים להיכנס לפרויקטים מסוג זה ומהסיבה הזו לא ישווקו בשכונה זו דירות במחיר למשתכן, למרות שהמיזם כולל 250 דונם בבעלות המדינה. ראש העיר, רחמים מלול אמר כי: ״לאחר עשור של עבודה מאומצת, וועדות היגוי, מתכננים רבים, שיתוף הקהילה והשקעה רבה של תשומות ומשאבים אני שמח כי ממשלת ישראל אימצה את המלצותינו וקידמה בצעד נוסף את יישומו, על ידי הכללתו בותמ"ל. ההתחדשות העירונית בשכונת קריית משה היא פרויקט ייחודי וראשוני בשל היקפו והוא עוד יהפוך לדוגמא לערים אחרות בישראל״.

 

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

פרשת בשלח – לקלוע בכל הניסיונות | הרב ישראל חממי