Home / בית / הערב: חג החנוכה – הברכות ליום הראשון ולאלו שאחריו – וגם ספיישל מתכונים!

הערב: חג החנוכה – הברכות ליום הראשון ולאלו שאחריו – וגם ספיישל מתכונים!


250


הערב (שלישי) יחול חג החנוכה. ביום הראשון מדליקים את ה"שמש" ומברכים שלוש ברכות טרם הדלקת שאר הנרות. לנוחיות קהל הגולשים להלן הברכות ביום הראשון וביתר ימי חנוכה. חג שמח!

הברכות ביום הראשון:
א. ברוך אתה א-דני, א-לוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה.
ב. ברוך אתה א-דני, א-לוהינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.
ג. ברוך אתה א-דני, א-לוהינו מלך העולם, שהחיינו, וקיימנו, והגענו לזמן הזה.

בשאר ימי החנוכה, מדליקים את השמש ומברכים את שתי הברכות הראשונות לפני הדלקת שאר הנרות

הברכות בשאר הימים:
א. ברוך אתה א-דני, א-לוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה.[נוסח עדות המזרח:"להדליק נר חנוכה"].
ב. ברוך אתה א-דני, א-לוהינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

מזמור – הנרות הללו
הנרות הללו שאנו מדליקין
על הניסים ועל הנפלאות
ועל התשועות ועל המלחמות.
שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה
על ידי כוהניך הקדושים.
וכל שמונת ימי החנוכה
הנרות הללו קודש הם,
ואין לנו רשות להשתמש בהם
אלא לראותם בלבד.
כדי להודות ולהלל לשמך
על ניסיך ועל נפלאותיך
ועל ישועתך".

לספיישל מתכונים לחנוכה ליחצו כאן

250


250

250

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

חוגגים אהבה: ביום חמישי יתקיים מצעד הגאווה הראשון ברחובות

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת מצעד הגאווה ברחובות שיתקיים ביום חמישי הקרוב, 19/7/18. כוחות …