Breaking News
Home / בית / אושרה הצעת חוק שתגן על פועלי הבניין

אושרה הצעת חוק שתגן על פועלי הבניין

 

על פי ההצעה שאושרה לקריאה שנייה ושלישית, ימונה אחראי לתחום הבטיחות בכל אתר בנייה גדול

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של ח"כ איל בן ראובן, יו"ר הוועדה אלי אלאלוף וח"כ חאג' יחיא עבד אל חכים שתחייב קבלנים למנות  עוזר בטיחות בכל אתר בנייה של מבנה שגובהו מעל ששה מטרים ושטחו גדול מ-1000 מ"ר. יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הגיע לדיון לתמוך בקידום ההצעה.

על פי הצעת החוק עוזר הבטיחות יחויב להיות נוכח באתר הבנייה בכל עת שבה מתבצעת בו עבודת בנייה או עבודת בנייה הנדסית ולא יעסוק בשום תפקיד אחר באתר. תפקידו יהיה לבדוק את התקיימותן של הוראות הבטיחות והוא יחויב לדווח למנהל העבודה על ליקויי בטיחות, להתריע עליהם בפני העובדים ולתעדם. בשל החשש מניגוד עניינים של עוזר הבטיחות, שכן הוא מועסק על ידי מנהל העבודה והיזם, קובעת ההצעה כי יוענקו לו הגנות מפני פיטורין או פגיעה בתנאי העסקתו. הצעת החוק קובעת את ההוראות לעיל כהוראת שעה לחמש שנים עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. בתום תקופה זו ייבחן ההסדר ויוחלט האם וכיצד לחדשו.

יו"ר הוועדה ואחד ממקדמי הצעת החוק, ח"כ אלי אלאלוף אמר: "אנחנו עוסקים בנושא של בטיחות באתרי הבנייה כבר מראשית הקדנציה ושמחים על כך שההסתדרות נרתמה והשתמשה בכלים העומדים לרשותה כדי לסייע. על משרדי הממשלה לקחת אחריות על הנושא הזה ולא לנסות ולומר כל פעם 'זה לא אני, זה הוא'. אנחנו במצב חירום". יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן שהגיע לדיון לתמוך בקידום הצעת החוק ותחום הבטיחות באתר בנייה בכלל אמר כי "מה שקרה בשנים האחרונות בתחום תאונות הבנייה זה מצעד האיוולת. אנחנו כהסתדרות לא ניסינו לחדש, אלא לזרז דברים שמבשילים כבר הרבה זמן כמו החוק החשוב שנידון כאן. כלל הצעדים שנעשים כעת הם מכלול אחד חשוב שיש ליישם אותו ולייצר שינוי דרמטי בתחום, שיציל חיים רבים. אנחנו כאן כדי להיות עזר כנגדכם".

כמו כן התייחס ניסנקורן לחלקם ואחריותם של העובדים עצמם בשמירה על בטיחותם ואמר "לא אתחמק ולא אמנע גם מסנקציות על עובדים שלא יקיימו הוראות בטיחות".  מוטי אלישע, הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה הוסיף: "תוספת המשאבים שקיבלנו בעקבות מאבק ההסתדרות תסייע לנו מאוד בקידום הנושא. זה ענף שיש בו ג'ונגל, שהוזנח עשרות שנים ולכן אי אפשר בכלי אחד לתקן הכל. מגוון המהלכים יחד יוכלו לעשות את השינוי וכולנו מגויסים לנושא".

 

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

4650 ילדי רחובות השתתפו בקייטנות רשת חוויות בחנוכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.