Breaking News
Home / בית / פרשת השבוע מאת הרב ישראל חממי: להפוך את העפר ללימונדה

פרשת השבוע מאת הרב ישראל חממי: להפוך את העפר ללימונדה

מעשה באיכר ולו פרד זקן. באחד הימים נפל הפרד לתוך באר ריקה. האיכר החליט כי לא יעלה בידו להוציא את הפרד מן הבאר העמוקה, ולכן הזמין את שכניו, ויחד החלו לערום עפר – כדי לקבור את הפרד, שלא יתייסר. הפרד חש ברגבי בעפר הנוחתים עליו, ונחרד – בעליו רוצה לקבור אותו חיים! אחר כך עלה בראשו רעיון – הוא ינער מעצמו את העפר, ויטפס על התלולית הנוצרת בתחתית הבאר. הוא התעלם מן הכאב ומן ההשפלה, וטיפס ללא לאות. הערמה גבהה עוד ועוד, הפרד התקדם עוד ועוד, ולבסוף, לעיניהם המשתאות של האיכר ושכניו – יצא מן הבאר חי. העפר, אשר היה עלול לקבור את הפרד – הציל לבסוף את חייו.

▪▪▪

בפרשת השבוע הקב"ה אומר למשה שידחק בעם שישראל לקחת מהמצרים כלי כסף, כלי זהב ושמלות. רש"י מסביר שהקב"ה דואג שתקוים הבטחתו לאברהם אבינו: "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם […] ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". אם כן, ה' מקיים את חלקו בעסקה. אבל מדוע הסכים אברהם אבינו, אבי האומה, לעסקה הזו? מדוע לא התקומם ולא התחנן: "ריבונו של עולם, אני מוותר על הרכוש הגדול, העיקר שתוותר אתה על העבודה ועל העינויים שלהם!"?

בתורת החסידות מוסבר שהרכוש הגדול המוזכר כאן הוא הניצוצות האלוקיים הטמונים במצרים. הבריאה כולה נבראה בידי הקב"ה, ובכל חלק ממנה מסתתר הכוח האלוקי המחיה אותו. תפקידו של יהודי הוא לגלות את הניצוץ האלוקי הטמון בכל חלק בבריאה. וכיצד? הניצוץ שבדבר מתגלה כשיהודי משתמש בדבר זה למטרה טובה – כשמברכים על מאכל, מגלים את הקדושה שבו; כשנותנים צדקה, מגלים את האלוקות שבכסף. ככל שהקליפה עבה יותר – כך הניצוץ שמתחבא בתוכה גדול יותר. מצרים הייתה באותה תקופה "ערוות הארץ" – הקליפה הכי גדולה בעולם. כדי שצאצאיהם של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יהפכו לעם ישראל – היה עליהם לעבור את כור ההיתוך של מצרים ולברר את כל הניצוצות הגדולים שהיו טמונים שם.

וכך אומר הקב"ה לאברהם: "הבנים שלך הולכים להיות במקום קשה ולעבוד עבודה קשה, אבל אני מבטיח לך שיגיעתם לא תהיה לריק. בסופו של תהליך, הם יצליחו לברר את הניצוצות ויצאו ברכוש גדול". לכן, כשמגיע רגע היציאה, מפציר בהם משה לקחת אתם את הכסף ואת הזהב של המצרים. כשיעשו בהם את השימוש הנכון (ויבנו מהם משכן לה'), יעלו את הניצוצות הטמונים במצרים לקדושה, וכך יגיעו לארץ ישראל ברכוש רוחני גדול.

▪▪▪

פעמים רבות אנו נתקלים בקשיים גשמיים ובקשיים רוחניים. אם נבין שהקושי הוא אתגר – נצליח לצאת מהקושי ברכוש גדול. אם נשכיל להשתמש בעפר שמנסה לכסות אותו כדי להתעלות – נמצא את עצמנו מחוץ לבור.

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

פרשת בשלח – לקלוע בכל הניסיונות | הרב ישראל חממי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.