Breaking News
Home / דת ומסורת

דת ומסורת

פרשת בא: מה בין תפילין למכות מצרים? | הרב שלמה לוי

מדוע נכתבה פרשת תפילין בסוף פרשת בא, תוך כדי מכות מצרים ומה ההבדל בין נס פרטי לנס לאומי? בסוף פרשת בא מוזכרת לראשונה פרשת תפילין, והשאלה העולה מכך: מה ראתה התורה להזכיר את זה דווקא באמצע סיפור מכות מצרים. הרמב"ם מבאר כי ישנה בעולם הנהגה טבעית והנהגה ניסית – ההנהגה …

Read More »

פרשת השבוע מאת הרב ישראל חממי: להפוך את העפר ללימונדה

מעשה באיכר ולו פרד זקן. באחד הימים נפל הפרד לתוך באר ריקה. האיכר החליט כי לא יעלה בידו להוציא את הפרד מן הבאר העמוקה, ולכן הזמין את שכניו, ויחד החלו לערום עפר – כדי לקבור את הפרד, שלא יתייסר. הפרד חש ברגבי בעפר הנוחתים עליו, ונחרד – בעליו רוצה לקבור …

Read More »

ירידה ניכרת בשיעור של 7.5% בכמות הזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים

בדוח מיוחד שמפרסם המשרד לשירותי דת עולה כי נרשמה ירידה ניכרת בכמות האזרחים הישראליים שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל. לפי הנתונים שמתפרסמים בדוח, 982 זוגות בלבד רשומים כיהודיים למרות שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל, כאשר מרביתם (856 זוגות) הינם עולים חדשים מחבר העמים ומקצתם (126 זוגות) נמנים על עדות אחרות. על פי …

Read More »

הסיפור לשבת: הקושי מזרז לך את הישועה

רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א בעל ה"תניא" היה נודד לערים רבות, כפי שנהגו תלמידי הבעל שם טוב, כדי לפרסם את שם ה' בעולם ולהלהיב את האנשים הפשוטים כשהגיע לכל כפר וכפר ביקש הרבי מהגבאי רשות לדרוש. באחד הימים הגיע הרב לכפר בו הגבאי היה עם הארץ. אמר הגבאי: "איני מכיר …

Read More »

פרשת השבוע: וארא | הרב שלמה לוי

אף שמתגלה מידת הדין בעולם, אין מטרתה אלא להטיב עם העם. התורה מחנכת אותנו לראות במבט מעמיק ושלם את החיים. ככל שהאדם מרחיב ומעמיק את מבטו על המציאות, כך הולכת ומתבהרת לו האמת הגדולה יותר פרשת וארא עוסקת במענה שנתן הקב"ה למשה רבינו בהמשך לדברים שנאמרו בפרשת שמות. לאחר שמשה …

Read More »