Breaking News
Home / קריית עקרון

קריית עקרון

צפו במהדורה הדיגיטלית: כל רחובות גדרה (גיליון 52, 16.11.18)

Read More »

מערכת הבחירות בעקרון: צברי זקוק לקואליציה רחבה

חובב צברי ינצח על המקהלה כאשר דוד אבו, בצלאל דוד ואריק חדד יתבקשו להצטרף אליו לטובת תושבי עקרון והמשך פיתוחו של היישוב ספירת הקולות בקרית עקרון הסתיימה רשמית לאחר יום בחירות אינטנסיבי ביותר. יום הבחירות עבר ללא תקלות מיוחדות, עם התלהבות והשקעה אדירה מצד כל הרשימות. אחוז ההצבעה עמד ביישוב …

Read More »

קריית עקרון >> נאמני הסביבה נפגשו עם ראש המועצה חובב צברי

קבוצת נאמני פיקוח, תברואה ואיכות סביבה הפועלת מזה שנה בקריית עקרון קיימה פגישת היכרות עם ראש המועצה חובב צברי, במרכזה היכרות והצבת פערים. תחום שיפור פני העיר הינו תחום ליבה ברשויות המקומיות והשירות הניתן במסגרתו נתפס על ידי התושבים כאינדיקציה לאיכות השירות ברשות. תחום האחריות של מחלקת הפיקוח הינו רחב …

Read More »